Afdrukken

Bijzondere Onderlinge Tentoonstelling 2020 

Beste Vogelvrienden,

Zoals u allen wel zult weten heeft het kabinet maandagavond 27 september, in verband met het oplopende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, de maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen.

De maatregelen zijn er onder andere op gericht om het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Het bestuur heeft zich over de maatregelen gebogen en is tot het besluit gekomen dat onder de huidige omstandigheden het niet verantwoord is om onze Bijzondere/Onderlinge Tentoonstelling/Keuring 2020 te organiseren.

Wij realiseren ons terdege dat dit besluit bijzonder pijnlijk is voor diegene die al veel tijd hebben gestoken in het voorbereiden van de vogels voor de show/keuring 2020.

Desondanks vragen wij uw begrip voor dit besluit en spreken we de hoop uit dat het Covid-19 virus aan onze vereniging voorbij zal gaan.

Laten we duimen dat 2021 weer een jaar zal worden zonder corona met het houden van een tentoonstelling zoals u van ons gewend bent.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van De Vogelvrienden,

uw voorzitter, Leo Wooning