Lezing over de gezelschap volière

Het bestuur heeft Cees Diepstraten en Henk Dries uitgenodigd om een lezing te houden over de gezelschap volière voor vogels. De lezing is ingedeeld in een aantal stappen om mensen die geïnteresseerd zijn in de vogelhobby goed te laten beginnen. Hierbij wordt aandacht besteed aan huisvesting, administratie, nestgelegenheid, preventief luis bestrijden. Vervolgens wordt gekeken welke vogels geschikt zijn om samen te houden, het in broedconditie brengen en mogelijke problemen tijdens de fokperiode, jonge vogels en de overgang naar zelfstandigheid, de ruiperiode en het voorbereiden van vogels voor een show.

De avond wordt gehouden op 3 juni in ons clubgebouw, Dijklaan 57 Bergambacht.

De avond begint om 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur) en zal rond 22:30 uur afgelopen zijn. Zoals bekend is het clubgebouw rolstolvriendelijk en de toegang voor de avond is gratis ook voor niet leden van onze vereniging.