HET VERENIGINGSUITJE OP 5 JULI 2014 NAAR "HET BELOKEN LAND" IN BLOKLAND

Op de boerderij Het Beloken Land wordt getracht een moderne bedrijfsvoering samen te laten gaan met oude boerengebruiken en het zo goed mogelijk in stand houden van de omringende natuur. Op de boerderij is een eendenkooi te bezichtigen en ook een museum met oude rijtuigen en gereedschap.

Er zijn excursies over het bedrijf en eendenkooi, maar ook een wandeling naar het nieuwe natuurgebied in Blokland is te maken. Ook kan er geluncht worden en zijn er fietstochten. Voor de liefhebber kunnen er ook allerlei spelletjes
worden gedaan zoals ringsteken op de fiets, polsstokspringen enz. U kunt bij hen uw eigen programma samenstellen. Bezoek kan uitsluitend op afspraak.