HET VERENIGINGSUITJE OP 5 JULI 2014 NAAR "HET BELOKEN LAND" IN BLOKLAND

Op de boerderij Het Beloken Land wordt getracht een moderne bedrijfsvoering samen te laten gaan met oude boerengebruiken en het zo goed mogelijk in stand houden van de omringende natuur. Op de boerderij is een eendenkooi te bezichtigen en ook een museum met oude rijtuigen en gereedschap.

Er zijn excursies over het bedrijf en eendenkooi, maar ook een wandeling naar het nieuwe natuurgebied in Blokland is te maken. Ook kan er geluncht worden en zijn er fietstochten. Voor de liefhebber kunnen er ook allerlei spelletjes
worden gedaan zoals ringsteken op de fiets, polsstokspringen enz. U kunt bij hen uw eigen programma samenstellen. Bezoek kan uitsluitend op afspraak.

Onderstaand een fotoimpressie van de dag

 

SAM 3013

SAM 3018

SAM 3020

SAM 3024

SAM 3026

SAM 3029

SAM 3031

SAM 3032

SAM 3035

SAM 3037

SAM 3039

SAM 3041

SAM 3043

SAM 3045

SAM 3051

SAM 3053

SAM 3056

SAM 3060

SAM 3063

SAM 3063

SAM 3065

SAM 3067

SAM 3069