Ronde         1          2          3          4

Uiterlijk inleveren bij de ringencommissaris

 5 mei 2021

20-sep. 2021 

20 jan. 2022

 20 mrt. 2022

Uitleveren ringen NA (1); uiterlijk (2,3,4)

 1 okt. 2021

15 dec. 2021 

 01 apr. 2022 

 15 mei 2022 


Indien op de datum per bestelronde het bestelformulier en/of de betaling niet bij onze ringencommissaris binnen is, dan is het alleen nog mogelijk gebruik te maken van de volgende bestelronde of via een spoedbestelling waar extra kosten mee gemoeid zijn.

Bestellen van de ringen

Dit kan op de volgende manieren:

  • Het bestelformulier 2022 opsturen naar Arie Speksnijder (ringencommissaris), Wilhelminastraat 39, 2941 CA Lekkerkerk of toezenden per email onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL98 RABO 0163 8354 62. Graag bij opmerking vermelden dat het om een  ringenbestelling gaat. Vermeldt tevens het nummer van de bestelronde.
  • Ook kunt u het bestelformulier met het verschuldigde bedrag inleveren in ons clubgebouw (elke maandagavond of tijdens de vogelmarktdagen c.q. vergaderavonden) bij onze ringencommissaris Arie Speksnijder of onze voorzitter Leo Wooning. Arie zorgt dan voor de bestelling richting de NBvV.
  • Voor meer informatie verwijs ik u graag naar Arie Speksnijder, onze ringencommissaris of de site van de NBvV: www.nbvv.nl

 

Ophalen van de ringen

Na de betreffende uitleverdatum zorgt Arie ervoor dat de ringen op de eerder genoemde avonden c.q. vogelmarkt dagen in ons clubgebouw aanwezig zijn waar u ze dan kunt ophalen.